Uprawiam dyscyplinę na styku rzeźby i architektury. Przestrzeń traktuję jako autonomiczne medium twórcze stosowane zarówno w projektowaniu architektonicznym jak i rzeźbie. Realizacje budynków użyteczności publicznej to nie tylko przestrzeń funkcjonalna ale również emocjonalna, pochodna formy i przestrzeni rzeźby. Zwłaszcza projekty przestrzeni miejskich, placów, pomników i wnętrz urbanistycznych stwarzają możliwość tworzenia interdyscyplinarnych dzieł sztuki mogących na stałe wpisywać się w tkankę miasta.

PROF. DR HAB. ANDRZEJ GETTER – BIOGRAFIA TWÓRCZA

Getter Andrzej – urodzony 16.05.1947 roku w Sosnowcu. Profesor zwyczajny ASP w Krakowie, architekt, artysta rzeźbiarz.
· od 1990 do 2010 oraz w roku 2017 – Kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie;
· 1980-1981: prowadzenie Pracowni Projektowania Przestrzennego w Filii Krakowskiej ASP w Katowicach;
· 2004-2005: prowadzenie Pracowni Gościnnej Projektowania Przestrzennego na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku;
· 2012-2016: działalność założycielska i praca na stanowisku prof. zwyczajnego w Instytucie Urbanistyki i Architektury PWSZ w Raciborzu;
· przewód kwalifikacyjny I stopnia oraz II stopnia;
· tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych od 1997 roku;
· 1969: dyplom Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Promotor prof. Zygmunt Majerski; wyróżnienie w konkursie im. Nowickiego za najlepszą pracę dyplomową uczelni architektonicznych w kraju);
· 1974: dyplom z wyróżnieniem Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie (Promotor prof. Jerzy Bandura);
· 1975: uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;
· nagrody Ministra Kultury i Sztuki – I, II i III stopnia;
· nagrody Rektora ASP – I, II i III stopnia;
· 1990-1996: pełnienie funkcji Prorektora ASP w Krakowie (2  kadencje);
· 1988: Złota odznaka Miasta Krakowa;
· 1999: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
· 2016: Medal Komisji Edukacji Narodowej;
· 2017: Medal Złoty za Długoletnia Służbę;
· 2017: Medal Srebrny „Gloria Artis”;
· od 1992: prowadzenie Autorskiej Pracowni Projektowo-Plastycznej i realizacje wielu obiektów użyteczności publicznej.

NAGRODY W KONKURSACH SARP i ZPAP

· uzyskanie 33 nagród i wyróżnień w międzynarodowych i krajowych konkursach architektonicznych i rzeźbiarskich SARP i ZPAP.

PROJEKTY I REALIZACJE

· zespołowe projekty i realizacje pomników w Krakowie i Czechowicach;
· projekty i realizacje wielu obiektów bankowych;
· projekty i realizacje adaptacji licznych obiektów zabytkowych w Krakowie;
· projekt i realizacja zespołu budynków ASP w Krakowie;
· projekt i realizacja Szkoły Podstawowej dla 270 uczniów w Mysłowicach;
· projekt i realizacja Toru Kajakarstwa Górskiego wraz z Ośrodkiem Sportowym „Kolna” w Krakowie (Nagroda I st. „Budowa Roku 2003”, Wyróżnienie Polskiej Konfederacji Sportu);
· projekt i realizacja kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę w Krakowie-Podgórzu (I nagroda w Ogólnopolskim konkursie mostowym im. Maksymiliana Wolfa, I nagroda w ramach konkursu „Na najlepiej oświetlone miasto 2010 roku”, Wyróżnienie Kapituły Plebiscytu „Kraków Mój Dom” w kategorii przestrzeń publiczna);
· projekt budowlany i wykonawczy Wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej;
· projekt i realizacja terminala autobusowego w Krakowie-Podgórzu;
· projekty i realizacja przebudowy przejścia podziemnego z zespołem obiektów usługowych pod ul. Marii Konopnickiej w Krakowie;
· projekt i realizacja zespołu obiektów budowlanych związanych z regulacją zbiornika retencyjnego, zapory, jazów i rzeki w Nysie;
· projekt i realizacja Pomnika Polski Morskiej na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

WYSTAWY INDYWIDUALNE I ZBIOROWE

· indywidualne wystawy rzeźby w galeriach ZPAP i ASP;
· liczne wystawy środowiskowe rzeźby w kraju i za granicą  (Kraków, Orońsko, Sopot, Gdańsk, Poznań, Warszawa, Nowa Huta, Rawenna – Włochy, Darmstadt Kulturcentrum Ronneby – Szwecja).

DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA – UDZIAŁ I NAGRODY W KONKURSACH

1970   Konkurs SARP o Nagrodę im. M. Nowickiego i S. Skrypija za najlepszą pracę dyplomową uczelni architektonicznych w kraju WYRÓŻNIENIE  
1973   Konkurs otwarty SARP i ZPAP na projekt zagospodarowania przestrzennego Placu Jedności Narodu i Pomnik Odrodzenia w Elblągu /w zespole / II NAGRODA    
1973   Konkurs otwarty SARP na projekt siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie /dwie koncepcje, w zespole/ IV NAGRODA   WYRÓŻNIENIE  
1974   Konkurs otwarty SARP na projekt Akademii Sztuk Pięknych wraz z zespołem Wyższych Szkół Artystycznych w Krakowie /2 koncepcje, w zespole/ II NAGRODA oraz III NAGRODA  
1975   Konkurs otwarty na projekt urbanistyczno-architektoniczny centrum Białegostoku /w zespole/ I NAGRODA    
1976   Konkurs otwarty SARP i ZPAP na projekt Pomnika Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie /dwie koncepcje w zespole/

WYRÓŻNIENIE

 

 
1978   J. Słowackiego w Warszawie /w zespole Konkurs otwarty ZPAP na projekt Pomnika/ NAGRODA    
1979   Konkurs otwarty, dwuetapowy ZPAP na koncepcję organizacji przestrzenno-plastycznej Pól Grunwaldu /w zespole/ WYRÓŻNIENIE    
1980   Konkurs otwarty SARP na studium programowo – urbanistyczno-architektoniczne Placu Puławskiego w Warszawie II NAGRODA  
1982   Konkurs otwarty SARP i ZPAP na projekt pomnika „Poległym w Obronie Ojczyzny” w Częstochowie /3 koncepcje w zespole/ 2 NAGRODY równorzędne  
1983   Konkurs otwarty SARP i ZPAP na koncepcję opracowania plastycznego Placu Krasińskich w Warszawie i Pomnik Powstania Warszawskiego. / w zespole /. WYRÓŻNIENIE 1 ST.    

1983
-1986  

Konkurs otwarty SARP i Sztuki Polskiej na projekt „Pomnika Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy” we Wrocławiu /dwie koncepcje w zespole/ Konkurs zamknięty SARP i Sztuki Polskiej na projekt „Pomnika Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy” we Wrocławiu. II etap /w zespole/ NAGRODA oraz WYRÓŻNIENIE  
1985   Ogólnopolski, otwarty konkurs SARP na projekt koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiego ukształtowania otoczenia i formy przestrzennej przed Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci i Instytut Pediatrii A.M. w Krakowie /w zespole/ I NAGRODA PROJEKT I REALIZACJA  
1987   Ogólnopolski konkurs SARP i ZAR na projekt „Pomnika Bohaterów Powstania Warszawskiego” na Placu Krasińskich w Warszawie /dwie koncepcje, w zespole/ WYRÓŻNIENIE 1 ST. oraz WYRÓŻNIENIE 2 ST.  
1995   Konkurs otwarty i zamknięty SARP na projekt „Pomnika Bitwy o Monte Cassino” /w zespole/ WYRÓŻNIENIE  
1999     Ogólnopolski, otwarty konkurs SARP nr.893, na opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy I Liceum Ogólnokształcącego w Kolegium Pijarów w Rzeszowie II NAGRODA  
2000   Międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt Muzeum poezji i malarstwa akwarelowego w Japonii    
2001   Ogólnopolski konkurs otwarty SARP na projekt budynku Opery przy ul. Lubicz w Krakowie    
2002 Konkurs realizacyjny na projekt mostu na Dunajcu w Nowym Sączu /w zespole/ I NAGRODA  
2003 Ogólnopolski konkurs SARP na projekt „Placu Bohaterów Getta” w Krakowie /w zespole/ WYRÓŻNIENIE  
2004 Ogólnopolski konkurs SARP na projekt Pomnika „Marynarza Polskiego” w Gdyni /z zespołem/ NAGRODA RÓWNORZĘDNA  
2004 Ogólnopolski konkurs SARP na projekt „Centrum Chopinowskie” w Warszawie /z zespołem/    
2005 Międzynarodowy konkurs na „Pomnik Bohaterów lotu nr. 93” w Stanach Zjednoczonych- Pensylwania    
2005       Ogólnopolski konkurs SARP na projekt „Pomnika Wspólnej Pamięci” jako miejsca upamiętnienia Mieszkańców Wrocławia pochowanych na nieistniejących wrocławskich cmentarzach /z zespołem/          
2006   Ogólnopolski konkurs SARP na „Zagospodarowanie Skarpy Nowohuckiej” /współautor/ II NAGRODA    
2006     Ogólnopolski konkurs SARP na „Koncepcję Architektoniczno-Urbanistyczną Kładki Pieszo-Rowerowej „Kazimierz-Podgórze” w Krakowie” /współautor/ I NAGRODA    
2007       Ogólnopolski konkurs SARP na „Koncepcję Architektoniczno-Urbanistyczną Kładki Pieszo-Rowerowej przez Wisłę wraz z zagospodarowaniem jej przyczółków w rejonie bulwarów Czerwieński – Poleski w Krakowie” /współautor/ III NAGRODA        
2008   Ogólnopolski konkurs SARP na projekt „Hali 100-lecia „Cracovii” wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych” /współautor/ WYRÓŻNIENIE    
2009     Ogólnopolski konkurs SARP na – „Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu komunikacji historycznej Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie” /współautor/        
2010     Ogólnopolski konkurs SARP na – „Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Obsługi /odwiedzających państwowe muzeum Auschwitz-Birkenau” /współautor/        
2010   Ogólnopolski konkurs SARP na „Projekt rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie”      
2011       Ogólnopolski konkurs SARP na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z projektem zagospodarowania jego otoczenia” /współautor/          
2012     Międzynarodowy konkurs na „Koncepcję pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku” /współautor/ WYRÓŻNIENIE    
2013   Ogólnopolski konkurs SARP „Koncepcję architektoniczną Sądu rejonowego w Nysie /współautor/      
2014     Ogólnopolski konkurs architektoniczno – rzeźbiarski na „Koncepcję Pomnika Polaków ratujących Żydów w czasie ii wojny światowej zlokalizowanego na Placu Grzybowskim w Warszawie /współautor/    
2015     Ogólnopolski konkurs na „Koncepcję architektoniczną zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulic: Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek” /współautor/  
2016     Ogólnopolski konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na Projekt Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni” /współautor/    
2017     Ogólnopolski konkurs na „Projekt Pomnika Polski Morskiej w Gdyni /współautor/ I NAGRODA  
2017     Ogólnopolski konkurs na „Projekt Pomnika Żołnierzy wyklętych we Wrocławiu /współautor/ Konkurs unieważniono.    
2017     Ogólnopolski konkurs rzeźbiarsko–architektoniczny na projekt „Pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.” /współautor/ WYRÓŻNIENIE  
2018     Ogólnopolski konkurs rzeźbiarsko–architektoniczny na projekt „Pomnika Patriotycznego 100-lecia Państwa Polskiego –Stargardzianie Ojczyźnie” /współautor/ I NAGRODA  

DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA – PROJEKTY I REALIZACJE

1976 Projekt i realizacja zespołu rzeźb zabawowych w Sosnowcu  
1977 Projekt i realizacja rzeźbiarskich form zabawowych organizujących ciąg pieszy na osiedlu w Tychach /w zespole/  
1978   Projekt i realizacja Pomnika Poległych Górników w Czechowicach – Dziedzicach /w zespole/  

1984
-1986  

Projekt i realizacja Punktu Katechetycznego z Kaplicą w Gęzynie, gm. Koziegłowy.  

1989
-2000

Projekt techniczny wielobranżowy i realizacja I etapu rozbudowy budynku ASP w Krakowie /w zespole/

PREMIA 2 ST.

Ogólnopolski Przegląd Biur Projektów

1990 Projekt koncepcyjny adaptacji zabytkowego budynku przy Basztowej 18, dla potrzeb II etapu rozbudowy ASP w Krakowie /w zespole/  
1990 Projekt wstępny i techniczny, rozbudowy zabytkowego budynku zaplecza przy ul. Smoleńsk 9, dla potrzeb Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie /w zespole/  
1990 Projekt wstępny i techniczny, rozbudowy zabytkowego budynku zaplecza przy ul. Smoleńsk 9, dla potrzeb Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie /w zespole/  
1992 Projekt koncepcyjny, techniczny oraz realizacja adaptacji budynku w Skale, woj. Kraków, dla potrzeb Oddziału PKO BP /w zespole/  
1993 Projekt całościowy i realizacja ekspozytury PKO BP, na osiedlu Wola Duchacka-Zachód w Krakowie  

1994
-2000

Projekt wstępny, techniczny i realizacja Szkoły Podstawowej dla 270 uczniów, zapleczem sportowym, stołówką i przedszkolem dwu-oddziałowym  
1994 Projekt i realizacja domu mieszkalnego w Krakowie  

1994
-1996

Projekt wstępny i techniczny budynku Oddziału PKO BP w Proszowicach /w zespole/  
1994 Projekt i realizacja sali operacyjnej zabytkowego budynku I Oddziału Banku PKO BP w Krakowie, ul. Wielopole 19  

1995
-1996

Projekt wstępny i techniczny i realizacja adaptacji budynku przy ul. Kościuszki w Katowicach, dla funkcji INVEST-BANKU /w zespole/  
1996 Projekt i realizacja V Oddziału Banku OKO BP w budynku przy ul. Kijowskiej w Krakowie  
1996 Projekt techniczny i realizacja adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Basztowej 18, dla potrzeb II etapu rozbudowy ASP w Krakowie /w zespole/  
1997 Projekt wstępny i techniczny adaptacji budynku przy ul. Lea dla Wydziału Konserwacji ASP w Krakowie /w zespole/  
1998 Projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, realizacja adaptacji i rewaloryzacji zabytkowej kamienicy przy Małym Rynku 1 w Krakowie, dla potrzeb użytkowych i reprezentacyjnych Zakładów Kablowych „Tele-fonika” /w zespole /  
1998 Zabytkowe Założenie Parkowo-Pałacowe w Pławowicach. Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu parku, adaptacja i rewaloryzacja zabytkowego budynku Pałacu oraz projekty nowych kubatur: budynku mieszkalno-gospodarczego oraz budynku hotelowego /w zespole /  
1999 Projekt koncepcyjny zagospodarowania placu i formy przestrzennej „Mauzoleum Poległych w Walkach o Niepodległość” w Sanoku /w zespole/  

1999
-2003

Projekt budowlany i wykonawczy oraz realizacja „Toru Kajakarstwa Górskiego” wraz z budynkiem zaplecza socjalnego i infrastrukturą techniczną na „Stopniu Wodnym Kościuszko” w Krakowie /Zlecenie w wyniku otwartego przetargu w trybie zamówień publicznych/

NAGRODA 1 ST.

„Budowa Roku 2003″

Nagroda resortowa Konfederacji Sportu

1999 Projekt i realizacja ekspozytury PKO BP w budynku przy Placu Wolnica w Krakowie  
2000 Projekt budowlany i wykonawczy adaptacji pomieszczeń kamienicy przy Rynku Głównym w Krakowie na ekspozyturę PKO BP  
2000 Projekt koncepcyjny adaptacji pomieszczeń dla PKO BP S.A. w pawilonie przy ul. Beskidzkiej w Krakowie  
2002 Projekt koncepcyjny –wielobranżowy modernizacji Budynku, siedziby Bank PKO BP przy ul. Wielopole w Krakowie  
2002 Projekt budowlany i wykonawczy oraz realizacja ekspozytury PKO BP S.A. w pawilonie przy ul. Teligi w Krakowie  
2003 „KSIĘGA ARCHITEKTURY” modelowej placówki PKO BP S.A. na zlecenie Centrali PKO BP w Warszawie  
2004 Projekt budowlany i wykonawczy oraz realizacja II etapu rozbudowy „Toru kajakarstwa górskiego w Krakowie” / basen oraz hala sportowa / obiekt zrealizowano w 2006 r.  
2004 Projekt budowlany i wykonawczy oraz realizacja II etapu rozbudowy – aula ASP w Krakowie /w zespole/ obiekt zrealizowano w 2014 r.  
2005   Projekt budowlany i wykonawczy oraz realizacja rozbudowy autorskiej Szkoły Podstawowej w Mysłowicach – Sala Gimnastyczna /z zespołem/ obiekt zrealizowano w 2008 r.    
2006   Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy oraz realizacja hotelu trzygwiazdkowego (Pu-5500m2) /w zespole/, obiekt zrealizowano w 2010 r.    

2006
-2010

Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy oraz realizacja kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Podgórze” w Krakowie. /współautor/ obiekt zrealizowano w 2010 r.

1 miejsce w konkursie magazynu „Mosty” 2011

1 miejsce w kategorii „oświetlenie przestrzeni” 2011

Nagroda „Gazety Krakowskiej za „Najlepszą przestrzeń publiczną” 2011

2009   Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy Politechniki Lubelskiej – Wydział Architektury /współautor/  
2010   Projekt budowlany i wykonawczy terminala autobusowego przy ul. Wielickiej w Krakowie /współautor/  

2011
-2012  

Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy oraz realizacja budowli i budynków obsługi związanych z modernizacją zbiornika wodnego Nysa z zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego /z zespołem/ obiekty zrealizowano 2014 r.  
2015   Projekty i realizacja oraz nadzór autorski przebudowy przejścia podziemnego z zespołem obiektów usługowych pod ul. Marii Konopnickiej w Krakowie /współautor/  

2017
-2018  

Realizacja bryły głównej Pomnika Polski Morskiej w Gdyni na Skwerze Kościuszki oraz realizacja placu i zagospodarowania otoczenia wraz z infrastruktura techniczną /współautor/