Zadaniem konkursu było stworzenie koncepcji przebudowy i przestrzennego ukształtowania placu Jedności Narodu, jednego z najważniejszych fragmentów centrum administracyjno-usługowego miasta oraz zaprojektowanie w jego obrębie pomnika powiązanego z placem zebrań, na którym będzie się mogło gromadzić na uroczystościach ok. 20 000 mieszkańców.                                                                 

II nagroda  została przyznana za prawidłowe rozwiązanie układu komunikacyjnego, stworzenie właściwych związków przestrzennych między projektowaną a istniejącą zabudową oraz za trafne usytuowanie i interesującą kompozycję przestrzenną pomnika.

Praca prezentowała właściwe rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne zarówno w skali, jak i koncepcji funkcjonalno-plastycznej. Forma pomnika dobrze kontrastowała z istniejącym otoczeniem. Układ brył i opracowanie ich powierzchni  zaprojektowany był ciekawie i niekonwencjonalnie. Monumentalność pomnika dobrze wyrażała jego wartości ideowe.

 W ZESPOLE
II  NAGRODA W KONKURSIE – 1973 R.