II nagroda  została przyznana  zwłaszcza za wartości funkcjonalne założenia. Układ funkcjonalno-przestrzenny Zespołu Wyższych Szkół artystycznych był kompozycją jednorodną i w pełni konsekwentną, czytelnie powiązaną z sąsiednim osiedlem przez podtrzymanie kierunku jego zabudowy.

Wszystkie elementy Akademii Sztuk Pięknych stanowiły zgrany i jednorodny kompozycyjnie układ przestrzenny. Rozwiązanie funkcjonalne było właściwe i wyróżniało się dużą elastycznością użytkową. Projekt charakteryzował się wartościami ekonomicznymi i możliwością stosowania prostych układów konstrukcyjnych.

         W ZESPOLE
II  NAGRODA W KONKURSIE – 1974 R.