Idea pomnika Marynarza Polskiego posiada bardzo obszerne założenia treściowe i wyrazowe, gdyż poświęcony jest właściwie wszystkim ludziom morza, ich czynom bohaterskim jak również martyrologii i ofiarom. Dlatego koncepcja plastyczna dąży do uogólnienia tych treści i zamknięcia w bryłę o różnorodnych znaczeniach i skojarzeniach. Zwarta bryła pomnika wysokości 4,5 m i długości 15 m, powstała z pęknięcia monumentalnego prostopadłościanu, które odsłania „zastygłą głębię morza”. Pęknięcie bryły usytuowane jest na głównej osi widokowej i odsłania się w kierunku morza, które stanowi jej naturalne zamknięcie. Bogato uformowana szczelina powinna być wykonana z blachy nierdzewnej, polerowanej i stwarzać nastrój emocjonalny u odbiorcy i budzić doznania zgodne w własnym rozumieniem przesłania pomnika. Proporcje wąskiej szczeliny nie pozwalają na tłumne przebywanie w tym miejscu i dlatego umożliwiają kameralne przeżywanie emocji.

Kontrastem dla bogatego uformowania wnętrza są spokojne płaszczyzny zewnętrzne bryły zbudowanej z wielkowymiarowych bloków – płyt 150x150 cm. Monumentalne, granitowe ściany boczne umożliwiają wmurowanie urn z ziemią z pól bitewnych oraz z wodą z akwenów. Tutaj też przewidziano miejsce dla napisów z mottem pomnika i napisem z Płyty Marynarza. Bloki kamienne o bogatej strukturze materiałowej dają możliwość komponowania różnych symboli i płaskorzeźb przybliżających treści i przesłanie pomnika.

WSPÓŁAUTOR
NAGRODA RÓWNORZĘDNA – 2004 R.