Koncepcja kształtowania formy rzeźbiarskiej cmentarza polega na idei „scalania ocalałych okruchów i szczątków symbolicznych kamieni”. W ten sposób budowane są mury zasadniczej bryły założenia, które otaczają płytę ze zniczem pamięci. Zasada ta wykorzystywana jest również przy budowaniu bramy wejściowej. Fragmenty murów czołowej ściany cmentarza, które są zbudowane jakby z ocalałych bloków kamiennych, ujęte zostały „żelbetową klamrą” symbolicznej bramy. Stalowe, ażurowe elementy bramy i ogrodzenia zapewniają wgląd na teren cmentarza.

Materiały użyte do budowania elementów dobrane zostały zgodnie z koncepcją znaczeniową poszczególnych elementów przestrzennych. Dla elementów muru przewidziano użycie wielkowymiarowych bloków kamiennych o zróżnicowanych wymiarach i łamanej fakturze. Można użyć drobnoziarnistego piaskowca o szaro-beżowym odcieniu typu „Sobolów”. Sposób układania kamieni zróżnicowany – od dokładnego dopasowania, aż do swobodnego, rozluźnionego układu, sugerującego destrukcję. Dotyczy to zarówno głównej formy przestrzennej jak również pojedynczych murków bramy wejściowej.

Nawierzchnię głównego ciągu pieszego przewidziano z betonowych płyt chodnikowych o nawierzchni z jasnego żwiru kamiennego. Podobnie również nawierzchnie ukośnych ścieżek i modułowych nawierzchni pod ekspozycją płyt nagrobnych. Poszczególne elementy będą różniły się jedynie odcieniem i kolorem kamieni żwirku. Dla wszystkich pozostałych ciągów pieszych przewidziano nawierzchnię z płyt chodnikowych lub kostki brukowej.

WSPÓŁAUTOR
WYSTAWA POKONKURSOWA – 2005 R.