Koncepcja ideowa pomnika zakłada wyodrębnienie dwóch etapów istnienia i działalności Armii Krajowej. Okres walki podziemnej w czasie okupacji i represji w Polsce zniewolonej, oraz ostateczne zwycięstwo i chwałę w wolnym kraju.

Obrazują to dwie przeciwstawione sobie bryły o masywnych proporcjach. Podkreśla to również użyta symbolika na każdej z nich. Na jednej znak Polski walczącej, oraz Orzeł w koronie na drugiej. Dominująca jest bryła z Orłem, zamykająca oś widokową ulicy Koletek. Jej wysokość nie przekracza 4 m od poziomu terenu wału.

Jednakże, aby spotęgować działanie formy rzeźbiarskiej, bez konsekwencji zwiększania skali w stosunku do chronionego otoczenia, zagłębiono jej podstawę na głębokość 1m. Dzięki temu wyodrębniła się płaszczyzna tworząca centralną przestrzeń pomnika, gdzie znajduje się znicz pamięci rozświetlający w nocy obie bryły. Uniesione krawędzie formy rzeźbiarskiej umożliwiają swobodne przejście pomiędzy nimi. Powiązanie pomnika, z zaprojektowanymi schodami terenowymi, stwarza możliwość odbioru przestrzennej gry brył, przy poruszaniu się zarówno wzdłuż nadrzecznego bulwaru jak również przy podchodzeniu do płyty centralnej. Celem ograniczenia dostępu, do murków oporowych wydzielających pogrążenie w terenie całej bryły, od strony trawnika rozmieszczono niewielkie kamienne pachołki.

WSPÓŁAUTOR
WYSTAWA POKONKURSOWA – 2012 R.