Założenie pomnikowe opiera się na rozwiązaniu osi widokowej stanowiącej przedłużenie ulicy Koletek. Ciąg pieszy biegnący wzdłuż osi, przechodzi w schody skarpowe i kieruje nasz wzrok na spokojne wody Wisły. Sprzyja temu zaakcentowanie widoku, poprzez przekrycie przejścia, nisko osadzoną, płaską umiarową, bryłą spoczywającą na dwóch pylonach. Zbliżając się do niej schodzimy schodami na płytę pogrążoną ok. 1 m poniżej poziomu terenu, stanowiącą centralną część pomnika. Na osi przejścia bryła posiada pęknięcia i deformacje obrazujące burzliwą i heroiczną historię formacji Armii Krajowej. Tę ekspresyjną formę można oglądać głównie od spodu, stojąc na głównej płycie. Obserwujemy wówczas wąskie szczeliny prześwitującego nieba i dynamikę ukośnych brył. Doznanie takie obrazowo nawiązuje do niezwykłych dziejów, losu tysięcy bohaterów walczących o niepodległe państwo. Sprzyja temu również pamiątkowa płyta ze zniczem centralnie zlokalizowana na osi przejścia, która równocześnie stanowi miejsce składania wieńców i czci pamięć poległych.

Boczne ściany obniżonego przejścia pod pomnikiem zostały wykorzystane na lokalizację płaskorzeźb lub inskrypcji mogących przybliżać chronologię poszczególnych wydarzeń składających się na historię Armii Krajowej.

Powiązanie formy rzeźbiarskiej ze schodami skarpowymi służy nie tylko komunikacji lecz również potęguje monumentalny odbiór formy rzeźbiarskiej, która swoimi wymiarami (wysokość do 3 m) nie dominuje nad otoczeniem. O jej wyjątkowym znaczeniu widokowym decyduje nie wielkość lecz lokalizacja i kontekst.

WSPÓŁAUTOR
WYSTAWA POKONKURSOWA – 2012 R.