Koncepcja ideowa pomnika zakłada wydzielenie z otoczenia przestrzeni „sacrum”. Tworzą ją ściany wysokości 350 cm i szerokości 75 cm ułożone jako niemiarowy kwadrat wyznaczający w uproszczeniu granice Polski. Niepokojące ułożenie ścian wyznaczających przestrzeń jest wynikiem przechylenia ich w dwóch kierunkach. Powstające w ten sposób wspornikowe, ukośne płaszczyzny opierające się punktowo na niskich murkach i unoszące się miejscami nad ziemią, odsłaniają niewielkimi kadrami tajemnice „sacrum”. Tym samym akcentowana jest atmosfera tragicznego zdarzenia, wielkiej katastrofy w historii najnowszej państwowości.

Pęknięcie na obwodzie bryły umożliwia wejście do przestrzeni wewnętrznej. Przewężenie takie wymusza wchodzenie do wnętrza niewielkiej grupy osób, aby bez towarzystwa tłumu kontemplować powagę miejsca. W przestrzeni tej przewiduje się lokalizację krzyża, napisów z nazwiskami ofiar katastrofy i znicz pamięci. Godło państwowe na frontowej ścianie przy wejściu kieruje nasze skojarzenia do rzutu całej formy pomnika, wyznaczającej granice Polski. Forma ta będzie czytelna głównie z powietrza przy lądowaniu samolotów.

WSPÓŁAUTOR
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE – 2012 R.