Koncepcja ideowa oparta jest na kompozycji przestrzennej półkolistych form o wysokości do 3,6 m, nawiązujących do falującego morza. Wpisanie tych swobodnych brył w regularny prostokąt „nabrzeży doku portowego” porządkuje kompozycję i równocześnie stanowi znaczeniowe odniesienie. Nawiązują do tego  regularne sześciany,  na których będą znajdowały się kompozycje liternicze opisujące różne  aktywności gospodarki morskiej. Dominantę pionową całej kompozycji pomnika stanowi, wysoka na 8,4 m, bryła o prostokątnym przekroju 100x55 cm, przypominająca formę słupa granicznego, stanowiący symbol dostępu Polski do morza. Jego środkowa część, niejako „poszarpana na wietrze” nawiązuje do gali branderowej, lub też chorągiewek używanych przez rybaków do oznaczania boi. Jej zwieńczeniem jest obecne  godło Polski – Orzeł w koronie.

Koncepcja układu przestrzennego zagospodarowana  zakłada uszanowanie i podkreślenie osiowego  ciągu pieszego biegnącego wzdłuż całego nabrzeża. Dlatego cała kompozycja pomnika przypomina rodzaj „Bramy Chwały”  jako wejścia do przestrzeni promenady  i  pozwala przejść również środkiem, pomiędzy otaczającymi bryłami, poddając się ich bliskiemu oddziaływaniu.

WSPÓŁAUTOR.
I  NAGRODA W KONKURSIE – 2017 R.
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY – 2017-2018 R.
REALIZACJA OBIEKTU – 2018 R.

Główna bryłę pomnika stanowi 6 jednorodnych formalnie brył o różnych wymiarach ustawionych przeciwstawnie do siebie, po bu stronach ciągu pieszego. Przewidziano ich realizację z jednolitej, szlifowanej blachy nierdzewnej. Natomiast konstrukcję nośną „słupa granicznego” składającego się z zestawionych, pełnych bloków granitowych, stanowi stalowy słup z profilu w kolorze czerwonym.

Ciąg pieszy biegnący wzdłuż całego nabrzeża zaprojektowany jest całościowo i jednorodnie. Na początkowym odcinku podporządkowany jest kompozycji pomnika. Dalej poprzecznie przecięty jest płytą obszernego placu, który w miejscu styku z ciągiem pieszym przechodzi w formy pomnikowe. Plac ten stanowi miejsce dla uroczystości wojskowych. Jego reprezentacyjną funkcję podkreślają również maszty flagowe oraz osiowo biegnący  60 cm moduł nawierzchni placu wykonany w odmiennym materiale z granitu.  Moduł ten łączy się optycznie z bryłą „granitowej rzeźby – słupa granicznego”, który równocześnie nawiązuje do flag „gali branderowej”.

Ciąg pieszy, na osi głównej, wyodrębniony jest odmiennym kolorem nawierzchni kamiennej z granitu i zamknięty widokowo niską bryłą z kamienia o wym. 2x2 m wys. 15 cm. Pod płytą, we wnętrzu bryły znajduje się piwniczka z ziemią z pól bitewnych wraz z łuskami po pociskach. Całość bryły pomnika umieszczona jest na płaszczyźnie placu z wyodrębnionym ciemniejszym kolorem o prostokątnym kształcie. Stanowi on jakby kolorystyczny cokół formy pomnikowej.