Rozmiar i historyczna waga tragedii deportacji obliguje do powściągliwych działań plastycznych, bez próby figuralnego obrazowania. Dlatego jako symbol tragedii przewidziano neutralną geometryczną bryłę sześcianu. Jej gabaryty 6x6x6 m są mocnym akcentem eksponowanego widokowo miejsca. Bryła ta posiada perforacje ścian prostokątnymi i kwadratowymi otworami stanowiącymi symbol dramatycznej utraty poszczególnych członków rodzin. Na swobodnie rozrzuconych bryłach na placu, znajdą się zapisy poszczególnych miejsc martyrologii Ślązaków.           

Rozwiązania plastyczne i kompozycyjne pomnika sprowadzają się do zestawienia zasadniczej bryły pomnika z wyprofilowaną tarasami istniejącą trawiastą skarpą. Razem stanowią oś kompozycyjną całego rozwiązania i zdecydowaną dominantę w przestrzeni. Koncepcja materiałowa kompozycji całego pomnika oparta jest na syntezie użycia tylko dwóch materiałów wykończeniowych: blachy cortenowej w kolorze czarnym i  żelbetowego muru oporowego z okładziną ceglaną. Czarna bryła pomnika stanowi odniesienie do bryły węgla, a równocześnie jest archetypem domu mieszkalnego, którego spokój został brutalnie zniszczony przez deportacje mieszkańców. Całość osadzona jest na tle surowego betonu architekt. stanowiącego nawierzchnię placu istniejącej kładki dla pieszych wraz z murami oporowymi zejścia na główny ciąg pieszy parku oraz słupa świetlnego. Główny plac pomnika, który stanowi również miejsce zgromadzeń, jest wyznaczony trawiastą skarpą utworzoną z 6 tarasów, które są zabezpieczone murami oporowymi lub koszami gabionowymi.

WSPÓŁAUTOR
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE – 2017 R.