Rozmiar i historyczna waga Tragedii Smoleńskiej obliguje do powściągliwych działań plastycznych, bez próby formalnego obrazowania. Dlatego jako symbol tragedii przewidziano neutralną geometryczną bryłę na w białym kolorze. Jej gabaryty 9x9x4 m są mocnym zamknięciem Osi Saskiej. Ściany wewnętrzne bryły o lekkim pochyleniu ku środkowi, wydzielają przestrzeń „Sacrum”, wzmacniają perspektywę widoku ku górze a równocześnie posiadają jakość znaczeniową sugerując „otaczanie„ pamięcią ofiar tragedii. Ściana frontowa bryły posiada pęknięcie w kształcie dużego, nieregularnego krzyża symbolizującego katastrofę i skalę tragedii. Wewnętrzne, pochylone ściany pomnika mają panoramiczne, delikatne reliefy końcówek korony drzew bez liści. Posiadają one wieloraką symbolikę. Kierują nasza świadomość na tło nieba tej katastrofy lotniczej. Nawiązują również do pamięci „lasku katyńskiego” która zawsze towarzyszy nam w kontekście tego tragicznego wydarzenia.

Osią kompozycyjną pomnika jest szeroki ciąg pieszy stanowiący przedłużenie „Osi Saskiej”. Na odcinku zielonej nawierzchni skweru im. ks. Twardowskiego, łagodna pochylnia obniża się o 90 cm i jest obramowany niskimi murami oporowymi. Jako nawierzchnie tego ciągu proponuje się z betonu architektonicznego w naturalnym kolorze. Otaczające murki posiadają okładzinę kamienną z ciemnych płyt granitowych. Na murkach, w trzech punktach,  wspiera się zasadnicza bryła pomnika. Inskrypcja dotycząca opisu czasu i miejsca katastrofy wraz z syntetycznym przesłaniem pamięci ofiar ma swoje miejsce na frontowej ścianie, zamykającej długą perspektywę pod główną bryłą pomnika.

WSPÓŁAUTOR
WYSTAWA POKONKURSOWA – 2017 R.