Inspiracją formalną, treściową i znaczeniową jest pień wiekowego drzewa. Jego struktura nawarstwiających się przyrostów stanowi odniesienie do ponad 1000-letniego trwania państwowości polskiej. Na tym „podłożu” wyrasta dominująca forma z kontrastowego, szlachetnego materiału  (stali nierdzewnej)  która jest obrazowaniem najnowszego 100-lecia Państwa Polskiego. Forma ta składa się z dwóch półkolistych części podzielonych przez tragiczny okres II wojny światowej. Ciągłość kształtu  sugeruje również ciągłość historycznego trwania. Koncepcja zagospodarowania terenu podporządkowana jest tematycznemu przesłaniu pomnika. Kompozycja oparta jest na koncentrycznych kręgach stanowiących utwardzony plac. Kręgi te następnie przechodzą w ścieżki ciągów pieszych.

Rozwiązanie przestrzenne oparte jest na koncentrycznych okręgach otaczających główną formę pomnikową, wykonaną z blachy nierdzewnej. Składa się ona z 2 części symbolizujących dwa etapy państwowości podzielone wojną. Jedną formę określa orzeł wojskowy, a na drugiej znajduje się aktualne godło Polski. Tutaj umieszczono również główny tekst pomnika. Unoszące się krawędzie łukowej formy symbolizują przyszłościową, rozwojową perspektywę państwa. Dwa rzędy segmentowych form z betonu architektonicznego, oprócz swoich funkcji formalnych i znaczeniowych pełnią funkcję niskich siedzisk.

WSPÓŁAUTOR
I  NAGRODA W KONKURSIE – 2018 R.