Inspiracją formalną, treściową i znaczeniową pomnika jest „lekcja historii Polski” jaką pamiętamy ze szkoły. Stąd nawiązanie do zmodyfikowanej przestrzeni szkolnej klasy oraz szkolnych atrybutów takich jak poliniowana tablica i nierówne zdania pisane różną ręką i różnym kolorem kredy. Również istotny element pomnika będący miejscem do składania wieńców nawiązuje formą do zapamiętanej z przeszłości „katedry” na podwyższeniu. Treść napisów stanowią pojedyncze zdania – hasła, wraz z datami z historii Polski. Jest ona podzielona okresem II wojny światowej na dwie części. Okresy te symbolizują również wizerunki Orła Legionowego i obecnego Godła – Orła w koronie. Koncepcja zagospodarowania terenu podporządkowana jest tematycznemu przesłaniu pomnika. Kompozycja oparta jest na zestawieniu amfiteatralnego placu symbolizującego przestrzeń klasy szkolnej z płaskimi bryłami tablic. W zamiarze projektowym, siedziska rozmieszczone na amfiteatrze i gromadzące widzów mogą zachęcać do dyskusji na temat historii Polski prowokowanej poszczególnymi datami zapisanymi na tablicach.

Rozwiązanie przestrzenne oparte jest na przedłużeniu osi widokowej ciągu pieszego ulicy biegnącej po przekątnej w stosunku do placu. Oś ta podkreślona jest pasmowym rysunkiem nawierzchni placu i stanowi podstawowy kierunek układu wszystkich projektowanych elementów przestrzeni. Wielkość utwardzonej nawierzchni podporządkowana jest uszanowaniu swobodnego rozmieszczenia zieleni, która w postaci dużych drzew pozostaje dominującą formą w otoczeniu.

WSPÓŁAUTOR
WYSTAWA POKONKURSOWA – 2018 R.