Teren objęty konkursem położony jest w pd-zach części miasta, w dzielnicy Podgórze, w łuku Wisły. Dlatego Jest niezwykle atrakcyjny pod względem krajobrazowym. Znajduje się na osi widokowej łączącej park. Na Skałach Twardowskiego z Wawelem, kościołem na Skałce oraz całą sylwetą starego Krakowa i Kazimierz.

III nagroda została przyznana za lapidarność całego układu, prostotę i dyscyplinę formy architektonicznej oraz za wartości funkcjonalne.

Koncepcja  funkcjonalno – przestrzenna Zespołu  Wyższych Szkół Artystycznych  była czytelna, jednorodna i konsekwentnie przeprowadzona. Projekt siedziby Akademii Sztuk Pięknych odpowiadał założeniom programowym, a układ funkcjonalny  stwarzał możliwości elastycznego użytkowania i rozbudowy.

         W ZESPOLE
III  NAGRODA W KONKURSIE – 1974 R.