Zaprezentowane na konkursie nagrodzone prace nie rozpatrywały osi historycznej pałacu, a głównym zagadnieniem było stworzenie spójnej kompozycyjnie „klamry” łączącej historyczne centrum z dworcem PKP i PKS. Projekty te uzupełniały wcześniej wypracowane rozwiązania przestrzenne, zachowując przestrzeń publiczną na wysokości wzgórza Marii Magdaleny i kontynuując ciąg pieszy z centrum. Zagadnieniem zwracającym uwagę w przedstawionych rozwiązaniach projektowych były próby połączenia zespołu osiedla Centrum II z ośrodkiem usługowo-handlowym poprzez obecną ulicę Legionową.

Nagrodzony projekt wyróżniał się prawidłowym rozwiązaniem układu komunikacyjnego na terenie opracowania. W projekcie zlikwidowano istniejący w planie ogólnym z 1964 roku odcinek obwodnicy śródmiejskiej. Uzyskano w ten sposób ciąg pieszy, wokół którego mamy rozbudowaną funkcję usługową i spójną „klamrę” łączącą stare centrum z dworcem kolejowym.

WSPÓŁAUTOR
I  NAGRODA W KONKURSIE – 1975 R.