Celem konkursu jest wszechstronne naświetlenie możliwości kształtowania placu Puławskiego, wyznaczającego granicę południową śródmieścia Warszawy i stanowiącego przestrzenne sprzężenie ciągów ulic Marszałkowskiej i Puławskiej.

II nagroda została przyznana za akcenty wysokościowe, które mimo że nie zamykały  widoków z ulic dolotowych do placu, działały grupowo stwarzając dobrze skomponowaną dominantę w rejonie placu. Stworzono również interesujący układ wnętrz, przestrzeni otwartych i ciągów pieszych, przedłużających kompozycyjnie tereny zielone Pola Mokotowskiego. Zaproponowane korekty rozwiązania układu komunikacji porządkowały i uczytelniały  układ drogowy, a połączenia podziemne i szeroka kładka integrowały wschód i zachód placu.

WSPÓŁAUTOR
II  NAGRODA W KONKURSIE – 1982 R.