Szkoła została rozwiązana jako zespół budynków 2 i 3 kondygnacyjnych powiązanych przewiązkami. Układ taki pozwala na uzyskanie właściwego charakteru architektonicznego obiektu wśród rozproszonej niskiej zabudowy. Najwyższy element zespołu stanowi wieża zegarowa szkoły nawiązująca do istniejących dominant wieży kościelnej i sygnaturki dawnego budynku szkoły. Dwu i czterospadowe dachy wpisują się w architekturę przedmiejskiej zabudowy dzielnicy Krasowy. Z uwagi na konieczność etapowania budowy, szkołę podzielono na wolnostojące budynki. Budynek A – stanowi część administracyjną i dydak. Budynek B – zespół sportowy, tworzy sala gimnastyczna Budynek C – stołówka. Budynek D – przedszkole.                                                  

Budynek B – sala gimnastyczna z boiskiem do koszykówki i siatkówki została wybudowana w 2006 r.  Główne oświetlenie sali stanowią wysokie okna, a uzupełniające znajdują się na poziomie antresoli. Do traktu komunikacyjnego przylega 1-kondygnacyjna przybudówka mieszcząca funkcje szatniowo-sanitarne oraz magazyn sprzętu sportowego wraz z pokojem pedagoga. Połączenie z istniejącym budynkiem bloku dydaktycznego, zapewniają  przewiązki kończące się dwubiegowymi klatkami schodowymi. Od strony wsch, do przewiązki dobudowana jest 2-kondygnacyjna bryła budynku z pomieszczeniami klubowymi wraz z sanitariatami oraz pomieszczeniem magazynowym. Zgodnie z założeniami funkcjonalnymi obiektu, przewidziano na galerii składane trybuny amfiteatralne, dla 150 miejsc, umożliwiające obserwację sali z pełnego traktu galerii.

AUTOR
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY – 1994-2000 R.
REALIZACJA OBIEKTU – 2000 R.
DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ – 2006 R.