Koncepcja urbanistyczna Centrum Chopinowskiego zakłada poszanowanie głównych osi widokowych, od strony ulicy Tamka i Ordynackiej, na Pałac Ostrogskich. Równocześnie spełnia wymagania odtworzenia gabarytów i detali  istniejącej zabytkowej kamienicy przeznaczonej do rozbiórki. Celem scalenia elewacji zabytkowej i nowo projektowanej ściany budynku przewidziano jednorodność materiału i rytmu okien. Miękkie ukształtowanie  i wycofanie narożnika projektowanej kubatury, maksymalnie odsłania widok na elewację pałacu, tworząc unikalny kadr widokowy. Równocześnie utrzymanie linii górnego gzymsu sąsiednich kamienic powoduje mocne zamknięcie pierzei ulicy.

Od strony ulicy Ordynackiej, ukształtowanie elewacji budynku, nawiązuje swoimi podziałami i materiałem do skojarzeń z klawiaturą fortepianu, nadając jej sens znaczeniowy spójny z przeznaczeniem obiektu. Wgląd z ulicy Ordynackiej na Pałac Ostrogskich jest również maksymalnie chroniony poprzez wycofanie zabudowy narożnika kubatury budynku.

WSPÓŁAUTOR
WYSTAWA POKONKURSOWA – 2005 R.