Koncepcja formalna kładki inspirowana jest organiczną strukturą liścia, którego konstrukcja zbudowana jest z systemu żyłek wyrastających z osiowej konstrukcji nośnej. Lekkość naturalnej formy wspartej o oba brzegi rzeki jest punktem wyjścia dla projektu przeprawy dla pieszych. Odniesienie do formy biologicznej pozwala wpisać się w historyczną zabudowę nabrzeża, oraz kamiennych obwałowań Wisły.

Rozwiązanie urbanistyczne powiązań komunikacyjnych opiera się na istniejących ciągach pieszo-jezdnych i istniejących ścieżkach rowerowych. Różnice wysokości obwałowań można pokonywać istniejącymi pochylniami i schodami zachowując  bogaty detal kamienny zabytkowych murów oporowych. Kamienne przyczółki, pozostałości po wyburzonym moście, w pełni nadają się do wykorzystania dla nowej konstrukcji kładki.  

Układ funkcjonalny kładki stanowią dwa ciągi komunikacyjne o szerokości użytkowej 3.00 m. Dzięki temu rozdzielono ruch pieszy i rowerowy. Niezależnie od korzyści funkcjonalnych rozdzielenia ruchu, uzyskano możliwość oparcia konstrukcji na jednym łuku biegnącym w osi kładki. Łukowate wygięcie rzutu obu pomostów, stwarza dodatkową sztywność przestrzenną konstrukcji i miękko wpisuje się w istniejący układ urbanistyczny. Przewidziano iluminację kładki i oświetlenie pomostów za pomocą lamp  typu led. Założeniem iluminacji jest płynna zmiana światła białego, od ciepłej do zimnej tonacji w zależności od pór roku.

WSPÓŁAUTOR
I  NAGRODA W KONKURSIE – 2006 R.
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY – 2006 R.
REALIZACJA OBIEKTU – 2010 R.

Podstawowym przeznaczeniem obiektu było powiązanie pieszych i rowerowych ciągów komunikacyjnych obu brzegów obwałowań rzeki Wisły w rejonie Podgórza. Obiekt ten miał wpisywać się w szerszy program idei „spinania” obu brzegów Wisły celem podnoszenia jej atrakcyjności funkcjonalnej i widokowej. Równocześnie założeniem budowy kładki było zagospodarowanie istniejących, zabytkowych przyczółków mostowych które stanowią integralną część murów oporowych wałów Wiślanych.

NAGRODY Z REALIZACJI:

  • I miejsce w kategorii „kładka dla pieszych” w konkursie mostowym im. Maksymiliana Wolfa magazynu „Mosty” 2011 r.
  • I miejsce w kategorii „oświetlenie wybranej przestrzeni i obiektu” w konkursie Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego 2011 r.
  • Nagroda Gazety Krakowskiej za ”najlepszą przestrzeń publiczną” w Krakowie 2011 r.