Idea przestrzenna rozwiązania zagospodarowania terenu polega na zderzeniu dwóch elementów. Czytelnej, surowej bryły sali sportowej, o horyzontalnych proporcjach, gabarytowo wpisanej w istniejącą zabudowę, z czytelnym znakiem graficznym placu wejściowego. Takie rozwiązanie wejścia stanowi istotny element widokowy na osi wglądu z Kopca Kościuszki nie stanowiąc równocześnie konkurencji z pionowymi akcentami zabudowy Rynku Głównego i Wawelu

Lokalizacja hali posiada wiele determinant przestrzennych wynikających z zapisów WZ, które w istotny sposób wpływają na kształt, wielkość i lokalizację budynku.

Obniżenie dużej, zblokowanej, powierzchni, parkingu pozwoliło w części przykryć go płytą placu o istotnym wyrazie plastycznym i znaczeniowym. W zestawieniu z surową i prostą bryłą budynku może być odczytywany jako pasiasta flaga, symbol barw klubowych. Łagodne pochylenie tego placu i odchylenie rzutu w kierunku głównego traktu komunikacyjnego i pieszego wprowadza na teren i do wnętrza hali. Stanowi to główną oś widokową całego terenu.

WSPÓŁAUTOR
WYRÓŻNIENIE I STOPNIA
WYSTAWA POKONKURSOWA – 2008 R.