Powierzchnia zabudowy: 262 m2
Powierzchnia użytkowa budynku: 212 m2
Kubatura budynku: 898 m3

W skład założenia inwestycyjnego wchodzi: plac manewrowo – przesiadkowy, parking postojowy oraz parterowy budynek terminala, mieszczący funkcje pomocnicze i techniczne z instalacjami wewnętrznymi oraz wiatą nad peronami autobusowymi dla wsiadających. Całość połączona jest komunikacyjnie z istniejącym układem drogowym oraz układem dojść pieszych dla podróżnych.

Projektowany budynek terminala charakteryzuje się prostopadłościenną bryłą  o prostokątnym układzie rzutu, przykryty płaskim dachem. W części środkowej budynku znajduje się otwarty w kierunku wschód – zachód hol poczekalni, przykryty wyższym dachem w układzie dwuspadowym, który stanowi wspólny układ konstrukcyjny z dachem wiaty.

Wiata o rozpiętości 12 m i długości 52 m, która osłania przed warunkami atmosferycznymi stanowiska postojowe dla podróżnych, umożliwia przejazd pojazdom o wysokości do 4,5m.  Konstrukcję dachu wiaty stanowi układ prefabrykowanych, drewnianych wiązarów dachowych spoczywających na pośrednich belkach stalowych, podpartych stalowymi słupami. Układ budynku wraz z wiatą nawiązuje kierunkiem do pierzei ulicy Powstańców Wielkopolskich.

W ZESPOLE
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY – 2009 R.
REALIZACJA OBIEKTU – 2011 R.