Powierzchnia użytkowa: 6 126 m2
Kubatura: 32 147 m3

Adaptacja obiektów zespołu pałacowego Sobieskich zakłada przebudowę istniejącego budynku głównego oraz dwóch bocznych kordegard przy równoczesnym scaleniu przestrzennym poprzez dobudowę obiektów nowych. Założeniem formalnym dla kształtowania obiektu jest utrzymanie wszystkich, ważnych z uwagi na wartości konserwatorskie, elementów zabudowy przy równoczesnych uzupełnieniach kubatury, nowymi, projektowanymi elementami. Dla wyeksponowania formy architektonicznej i bogatego zdobnictwa obiektów zabytkowych, wszystkie nowe obiekty budowlane posiadają bardzo prostą i oszczędną architekturę o współczesnym detalu. Dlatego jako łącznika istniejących budynków kordegardy i budynku głównego użyto prostej płaszczyzny szklanej elewacji nawiązującej jedynie podziałami do poziomów istniejących gzymsów. Od strony skarpy, dobudowana bryła parkingów i auli została zagłębiona w nasypowym terenie aby nie burzyć proporcji elewacji budynku głównego. Pochyła betonowa ściana kryjąca nową elewację nawiązuje formą do istniejącej skarpy i stanowi rodzaj cokołu dla zabytkowej bryły pałacu. Pokrycie tej ściany stałozielonymi pnączami upodobni całość do obecnej zieleni skarpy.

Forma architektury projektowanych wnętrz zakłada odsłanianie istniejącej struktury murów i stropów na poziomach poniżej parteru budynku. Uzupełnienia i wymiany elementów konstrukcyjnych będą wykonane z surowego betonu. Używanie dużych tafli szkła hartowanego do miejscowych przegród oraz szklenia aluminiarki otworów drzwiowych pozwoli uzyskać wrażenie przestrzenności obiektu.

W ZESPOLE
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY – 2009 R.