Koncepcja przestrzenna placu zakłada organizację funkcji na trzech zintegrowanych i wzajemnie przenikających się przestrzeniach. Przestrzeń monumentalno-ekspozycyjna, bezpośrednio powiązana jest formalnie z elewacją głównego budynku muzeum. Przestrzeń ta jest głównym placem przed muzeum i jest bezpośrednio dostępna dla pieszych od strony przystanku tramwajowego przy ul. Focha. Przestrzeń placu jest przewidziana do czasowych ekspozycji o swobodnej aranżacji. Przestrzeń działań multimedialnych, przed pomnikiem Wyspiańskiego wraz z amfiteatrem, oraz głównym wejściem do skrzydła przewidzianej rozbudowy muzeum. Plac przed frontem projektowanej elewacji podnosi się amfiteatralnie tworząc widownię dla imprez i pokazów multimedialnych. Równocześnie eksponuje pomnik Wyspiańskiego na tle elewacji nowego budynku.

Przestrzeń rekreacyjno-widokowa. Z widokiem na Błonia, ze strefą wypoczynku z siedziskami i fontanną oraz funkcją zaplecza kawiarnianego, technicznego i wc, pod amfiteatrem. Przestrzeń ta stanowi przedłużenie osi widokowej na Błonia i pozwala na szukanie kontekstów kompozycyjnych pomiędzy elementami ekspozycji, a widokami na Kopiec Kościuszki.

WSPÓŁAUTOR
WYSTAWA POKONKURSOWA – 2011 R.