Kompozycja przestrzenna placu zakłada zestawienie dwóch ukośnych płaszczyzn. Istniejącej płaszczyzny opadającej równomiernie w kierunku wschodnim z przenikającą się nowoprojektowaną płaszczyzną placu opadającą w kierunku północnym o stałym spadku 5%. Kształtowanie takie pozwala na zachowanie istniejących styków nawierzchni z pierzejami przy równoczesnej możliwości ukształtowania placu zgodnie z wymaganiami nowej funkcji. Powstała szczelina pomiędzy krawędziami płaszczyzn pozwala stworzyć atrakcyjny wgląd w podziemie gdzie zlokalizowano wszystkie nowe funkcje kubaturowe. Szczególnie eksponowany jest pd-wsch narożnik stanowiący główny wgląd widokowy w całą projektowaną przestrzeń. Zestawienie w tym miejscu ze sobą dwóch przeciwstawnych skosów, górnej krawędzi placu z ukośnym murem zabezpieczającym wejście do szczeliny, tworzy atrakcyjną kompozycję akcentującą unikalny wgląd w ruiny piwnic murów dawnego ratusza.

W osi kompozycyjnej płaszczyzny placu zaprojektowano podziemny ciek wodny, podświetlony w nocy i przykryty szklanymi płytami ze szkła hartowanego na konstrukcji stalowej z krat. Plac podzielony jest na kilka stref grupujących poszczególne funkcje. Główna przestrzeń od strony południowej przeznaczona została do organizacji imprez plenerowych, koncertów, festynów, targów . Dwie enklawy po stronie północnej przeznaczono na kulturę, spotkania i wypoczynek. Znajduje się tu plenerowa galeria rzeźby możliwa do aranżacji zarówno na kamiennych podestach jak również w powietrzu, na linach mocowanych do stalowych słupów.

WSPÓŁAUTOR
WYSTAWA POKONKURSOWA – 2014 R.