Na terenie zainwestowania (pow 15ha), którym jest Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny, znajdują się obiekty które zostały wybudowane w III etapach:

  • ETAP I (w latach 2000-2003) Tor kajakarstwa górskiego wraz z budynkiem zaplecza socjalno-technicznego i infrastrukturą techniczną.
  • ETAP II (w latach 2004-2007) Hala sportowa z basenami krytymi wraz z budynkiem kotłowni i przewiązka oraz infrastrukturą techniczną.
  • ETAP III (w latach 2007-2010) Budynek internatu sportowego o standardzie czterogwiazdkowym wraz z zapleczem żywieniowym oraz szkoleniowym.

Wszystkie wybudowane obiekty spełniają wymogi centrum szkolenia olimpijskiego. Wykorzystywane są również na potrzeby, klubów sportowych o profilu kajakowym jak również przez mieszkańców Krakowa w zakresie rekreacji i wypoczynku. Lokalizacja w bardzo malowniczym terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku krajobrazowego stanowi wyjątkową ofertę dla aktywnego wypoczynku zarówno w plenerze jak i specjalistycznych pomieszczeniach sportowych i rehabilitacyjnych.

NAGRODY Z REALIZACJI:

  • Nagroda l-stopnia „Budowa Roku 2003″
  • Nagroda Resortowa Konfederacji Sportu 2003 r.

W ZESPOLE
PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE
REALIZACJA OBIEKTÓW – 2003, 2007, 2010 R.

Budynek zaplecza socjalnego toru kajakarstwa górskiego zlokalizowano na dwóch poziomach terenu. Zrealizowany jest jako jedna bryła na rzucie wydłużonego prostokąta, prostopadłego do brzegu starorzecza. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz użytkowe poddasze. Kształt dachu o trapezowym przekroju, poprzez kolorystykę pokrycia oraz równoległy układ, nawiązuje formalne do ziemnych wałów przeciwpowodziowych.

Projektowana bryła internatu sportowego stanowiła uzupełnienie istniejącej zabudowy i dopełniła ją od strony wschodniej. Ideą przestrzenną całego założenia było harmonijne wpisanie się w otaczający krajobraz, dlatego wysokość poszczególnych budynków nie przekracza 14 m. Istotnymi elementami krajobrazu jest rozległy widok na wzgórza Bielan z dominującą sylwetą klasztoru Kamedułów, otoczenie starorzecza, sama rzeka Wisła ze stopniem wodnym „Kościuszko” oraz wały wiślane i otaczająca zieleń. Usytuowanie obiektów równolegle do wałów z nawiązującą do nich formą dachów dwuspadowych i bezpośrednie otoczenie tafli wodnej starorzecza, oraz stonowana kolorystyka srebrno-zielona, decydują o harmonii budynków i otoczenia krajobrazowego.

Budynek internatu typu hotelowego stanowi rozszerzenie ograniczonej, dotychczasowej bazy noclegowej zlokalizowanej na kondygnacji poddasza zrealizowanego budynku zaplecza socjalnego. Połączenie funkcjonalne obu budynków przewidziano, na ostatniej kondygnacji, za pośrednictwem krótkiej przewiązki.