Podstawowym problemem organizacji placu był brak relacji pomiędzy jego całościową kompozycją a podziałem na poszczególne strefy funkcjonalne zdeterminowane historycznie i przestrzennie.

Ranga urbanistyczna i znaczeniowa miejsca preferuje przestrzenne scalenie placu w jedno wnętrze i nadanie mu odpowiedniej skali. Jednakże podporządkowanie osi kompozycyjnych istniejącym zabytkowym budynkom o charakterze pałacowym, oraz ważnej przestrzeni publicznej z pomnikami, nakazuje szukanie kompromisu.

Plastycznym odniesieniem kompozycji placu jest symboliczny gest splatania dłoni jako znaczeniowego obrazowania idei Unii Lubelskiej. Przeniesienie tego symbolu na rozwiązania przestrzenne i materiałowe placu stanowi trwałą i unikalną identyfikację znaczeniową historycznego miejsca.

WSPÓŁAUTOR
WYSTAWA POKONKURSOWA – 2010 R.