Powierzchnia inwestycji: 3 106 m2
Powierzchnia użytkow: 1 018 m2
Kubatura: 7 242 m2

Architektura budynku w swojej formie nawiązuje do opływowych kształtów budowli hydrotechnicznych i posiada surowość materiałową obiektów pobliskiej budowli zrzutowej. Bryła budynku o eliptycznym rzucie jest uniesiona na słupach nad ziemia i schodkowo nadwiesza się nad trapezowym nasypem zapory czołowej.

Taka koncepcja przestrzenna wpisuje budynek w naturalny krajobraz bez naruszania jego istniejącego ukształtowania. Wykończenie materiałowe wykonane jest z płyt kamiennych – szarego piaskowca co w zestawieniu z naturalną strukturą kamiennego ogrodzenia z „gabionu” wzbogaca naturalny, surowy pejzaż otoczenia. Projektowany obiekt obsługi technicznej zbiornika w zasadniczej i podstawowej części ma pełnić funkcję administracyjno – biurową i głównej sterowni dla całej infrastruktury zapory (poziom III piętra oraz część I piętra).

Na poziomie II piętra zlokalizowano dwa pokoje z łazienką i aneksem kuchennym dla pracowników budynku oraz gości zewnętrznych. Dodatkowo w budynku mieścić się będą pomieszczenia magazynowe, dwa hangary na łodzie na II piętrze oraz pomieszczenia techniczne potrzebne do funkcjonowania budynku. Budynek ze względów funkcjonalnych znajduje się w niewielkiej odległości od wału zbiornika wodnego, co umożliwia z najwyższej kondygnacji z pomieszczenia sterowni, na bezpośredni wgląd na lustro wody.

W ZESPOLE
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY – 2010-2015 R.
REALIZACJA OBIEKTU – 2015-2016 R.